دریل مگنت EIBENSTOCK

دریل مگنت EIBENSTOCK

مدل: EHB 16/1.4 S R/L


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • اصطحلاک کم 
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات
 • وزن: ۳٫۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۴۵۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۴۳ میلی‌متر

دریل مگنت EIBENSTOCK

مدل: EHB 16/2.4  R/L


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • اصطحلاک کم
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات
 • وزن: ۳٫۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۰ تا ۴۳۰ و ۰ تا ۷۶۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۴۳ میلی‌متر

دریل مگنت EIBENSTOCK

مدل: EHB 32/2.2 S R/L


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۶٫۴ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر – MT3
 • دور موتور: ۶۰ تا ۱۴۰ و ۲۰۰ تا ۴۷۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۶۵ میلی‌متر

دریل مگنت EIBENSTOCK

مدل: EHB 32/2.4


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت زیاد
 • قدرت موتور: ۱۷۰۰ وات
 • وزن: ۶٫۹ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر – MT3
 • دور موتور: ۲۱۵ تا ۳۳۰ و ۴۶۰ تا ۶۸۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۶۵ میلی‌متر