دریل مگنت JEPSON

دریل مگنت JEPSON

مدل: ۳۵ COMPACT


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات
 • وزن: ۱۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۳۵۰ تا ۶۲۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۵۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت JEPSON

مدل: ۳۵ Jepson


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • کوچک و خوش دست
 • قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات
 • وزن: ۱۰ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۶۵۰ – ۳۹۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۳۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت JEPSON

مدل: ۵۰ Jepson


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۲۲٫۹ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۲۳۰ تا ۴۸۰ / ۳۰۰ تا ۵۰۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۱۰۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۳۲۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت JEPSON

مدل: Jepson 75


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت ریاد
 • مناسب برای کارهای صنعتی سنگین
 • قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۲۴٫۸ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۱۲۰ تا ۲۱۰ / ۱۶۰ تا ۲۷۰ / ۲۹۰ تا ۴۱۰ / ۳۱۰ تا ۵۳۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۱۰۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۳۲۰۰ کیلوگرم