دریل مگنت PROMOTECH

دریل مگنت PROMOTECH

مدل: Promotech 36


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • با وزنی سبک
 • قدرت موتور: ۹۲۰ وات
 • وزن: ۱۰ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۳۵۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۷۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت :۹۵۰ کیلوگرم

دریل مگنت PROMOTECH

مدل: Promotech 51


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت متوسط
 • مناسب برای کار کردن‌های صنعتی
 • با وزنی ایده‌آل 
 • قدرت موتور: ۱۲۶۰ وات
 • وزن: ۱۶٫۵ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۲۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۱۵۳ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت PROMOTECH

مدل: Promotech 76


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت بالا
 • قدرت موتور: ۱۶۵۰ وات
 • وزن: ۲۷ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر – MT3
 • دور موتور: ۸۰ تا ۱۶۰ و ۲۱۰ تا ۴۲۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۲۲۵ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۹۵۰ کیلوگرم

دریل مگنت PROMOTECH

مدل: Promotech 76T


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت متوسط
 • مناسب برای کارهای صنعتی
 • قدرت موتور: ۱۶۵۰ وات
 • وزن: ۲۷ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر – MT3
 • دور موتور: ۸۰ تا ۱۶۰ و ۲۱۰ تا ۲۴۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۲۲۵ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۹۵۰ کیلوگرم

دریل مگنت PROMOTECH

مدل: Promotech 111


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت زیاد
 • مناسب برای کارهای صنعتی
 • قدرت موتور: ۱۶۵۰ وات
 • وزن: ۳۱ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر – MT4
 • دور موتور: ۸۵ تا ۱۳۵ و ۱۶۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۲۳۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۲۲۰۰ کیلوگرم