دریل مگنت FE POWERTOOLS

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE30


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات
 • وزن: ۹٫۹ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۴۶۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۸۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE 32X


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت کم
 • مناسب برای کار کردن در ارتفاع
 • قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات
 • وزن: ۱۲ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • سرعت موتور: ۴۶۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۱۵۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE 50X


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۲۵۰ تا ۴۵۰ دور دردقیقه
 • کورس: ۱۶۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE 50 RLX


مشخصات فنی:
 • برای سوراخکاری ورق با ضخامت متوسط
 • قدرت موتور: ۱۱۵۰وات
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۲۵۰ تا ۴۵۰ دور دردقیقه
 • کورس: ۱۶۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE 60 RLX


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت زیاد
 • قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات
 • وزن: ۱۲کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۷۰ تا ۲۸۰ – ۱۸۰ تا ۵۸۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۱۶۰میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

دریل مگنت FE POWER TOOLS

مدل:  FE 100 RLX


مشخصات فنی:
 • برای سوراخ‌کاری ورق با ضخامت زیاد
 • قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
 • وزن: ۲۷ کیلوگرم
 • قطر ته مته گردبر: ۱۹ میلی‌متر
 • دور موتور: ۴۰ تا ۱۴۰ – ۱۲۰ تا ۴۸۰ دور در دقیقه
 • کورس: ۲۵۰ میلی‌متر
 • قدرت مگنت: ۳۵۰۰ کیلوگرم