دریل کرگیر EIBENSTOCK

دریل کرگیر EIBENSTOCK

مدل: DB 160


مشخصات فنی:
مشخصات دریل و پایه DB 160
قدرت ۲۵۰۰ W
سرعت بدون بار ۷۰۰ دور در دقیقه
سرعت زیر فشار ۴۵۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته ۱۶۲ میلی متر
وزن ۱۵ کیلوگرم
جنس بدنه آلومینیوم

دریل کرگیر EIBENSTOCK

مدل: DBE 182


مشخصات فنی:
مشخصات دریل   DBE 182
قدرت ۲۳۰۰ W
سرعت ۴۸۰ / ۱٫۰۸۰ / ۲٫۳۵۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته ۲۰۲-۱۲  میلی متر
وزن ۶٫۷ کیلوگرم
جنس بدنه معمولی
کورس ۷۰۰ میلی متر
مشخصات پایه   BST 182 VS
حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه ۲۰۲ میلی متر
طول ستون ۹۹۵ میلی متر
جنس ستون آلومینیوم
وزن ۱۴کیلوگرم

دریل کرگیر EIBENSTOCK

مدل: DBE  ۲۵۰  R


مشخصات فنی:
مشخصات دریل  DBE  ۲۵۰  R
قدرت ۲۵۰۰ W
سرعت ۸۵۰/۳۶۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته ۲۵۰-۵۲  میلی متر
وزن ۱۰٫۵ کیلوگرم
جنس بدنه آلومینیوم
مشخصات پایه  BST 250
حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه ۲۵۰ میلی متر
طول ستون ۹۹۵ میلی متر
جنس ستون آلمینیوم

دریل کرگیر EIBENSTOCK

مدل: DBE  ۳۵۲


مشخصات فنی:
مشخصات دریل DBE  ۳۵۲
قدرت ۳۰۰۰ W
سرعت ۲۳۰/۵۰۰ / ۱٫۰۳۰ دور در دقیقه
حداکثر قطر مته ۴۲-۳۵۲ میلی متر
وزن ۱۲٫۵ کیلوگرم
جنس بدنه آلومینیوم
مشخصات پایه BST 352 V
حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه ۳۵۲ میلی متر
طول ستون ۹۹۵ میلی متر
جنس ستون آلومینیوم
وزن ۲۲٫۵  کیلوگرم